Email: consejosuperior@altascapacidadescse.orgWeb: www.altascapacidadescse.orgTel: 932851911

ALTES    CAPACITATS    I    EDUCACIÓ   INCLUSIVA

DIPLOMATURA DE POSTGRAU.     UNIVERSITAT  AUTÒNOMA  DE  BARCELONA

PLÀ   DE   FORMACIÓ   PER   ALS   DOCENTS

Mitjançant  conveni  de  col·laboració  amb  el


  • PRESENTACIÓ DEL PLÀ DE FORMACIÓ.
  • INFORMACIÓ GENERAL.
  • CURS "Iniciació a les Altes Capacitats i a l'Educació Inclusiva". (45 hores).
  • CURS I: "Fonaments científics d'El Nou Paradigma de la Superdotació i de les Altes Capacitats". (185 hores).

  • CURS II: "El Nou Paradigma de la Educació del Segle XXI". (185 hores).

  • CURS III: "El treball cooperatiu a l'aula i l'aprenentatge autoregulat". (185 hores).

  • CURS IV: "La innovació educaiva al paradigma inclusiu". (185 hores).

  • FULL D'INSCRIPCIÓ.  • Tornar